Prof. Jon Roper

Thu 14th Jan

Jon.jpg

The contemporary American Presidency: reflections and expectations

Arlywyddiaeth yr Unol Daleithiau heddiw: myfyrdodau a disgwyliadau

Prof. / Yr Athro Jon Roper (Swansea University / Prifysgol Abertawe)

A look back on the turbulent years of the Trump Presidency and a look forward to the challenges faced by Joe Biden as he enters the White House

Edrych yn ôl ar flynyddoedd cythryblus Arlywyddiaeth Trump, ac ymlaen i'r sialensau y bydd Joe Biden yn eu hwynebu wrth iddo ddod i mewn i'r Tŷ Gwyn.

Thursday/ Dydd Iau 14 January / Ioanwr 2021 at / am 7:30pm

Cyfarfod Zoom meeting:

https://us02web.zoom.us/j/81871625426

All welcome / Croeso cynnes i bawb

< Back