Gerald Gabb

Thu 18th Feb

Gerald Gabb.jpg

 

Swansea's pictorial heritage / Treftadaeth ddarluniadol Abertawe

Gerald Gabb

 

Gerald presents a wide range of Swansea drawings and paintings, like the one by Gwilym Thomas from the Glynn Vivian Art Gallery shown here, and discusses their value and their limitations as source material.

Bydd Gerald yn cyflwyno ystod eang o arluniau a pheintiadau o Abertawe, fel yr un yma gan Gwilym Thomas yn Oriel Gelf Glynn Vivian, a thrafod ei gwerth a chyfyngiadau fel deunydd ymchwil.

Thursday / Dydd Iau 18 February / Chwefror, 2021 at / am 7:30pm.

Cyfarfod Zoom meeting: 

https://us02web.zoom.us/j/81212633961

Everyone welcome / Croeso cynnes i bawb

< Back