Garry Owen

Thu 18th Mar

Garry Owen.png

Swansea, news… and me! / Abertawe, newyddion ... a fi!

Garry Owen (BBC Cymru Wales)

Garry looks at the influence the city has had on his career, the stories he’s covered and people he’s met during his career as a journalist.

Edrycha Garry ar y dylanwad a gafodd y ddinas ar ei yrfa, y straeon y bu'n eu dilyn a'r bobl y cyfarfu â nhw yn ystod ei amser fel newyddiadurwr.

Thursday / Dydd Iau 18 March / Mawrth 2021 at /am 7:30pm

Cyfarfod  Zoom meeting:

https://us02web.zoom.us/j/89746675536

Everyone welcome / Croeso cynnes i bawb

< Back