Catrin Stevens

Thu 29th Apr

Catrin Stevens.jpg

Was your grandmother one of them? / A oedd eich mam-gu yn un ohonynt?

Catrin Stevens

Catrin presents her results of her most recent research, on the local organisers of the Peace memorial from the women of Wales to the women of America in 1924.

Cyflwyna Catrin y canlyniadau o'i hymchwil mwyaf diweddar, ar drefnwyr lleol y Gofeb Heddwch a anfonwyd gan ferched Cymru at ferched yr Amerig yn 1924.

Thursday / Dydd Iau 29 April / Ebrill 2021 at / am 7:30pm.

Cyfarfod Zoom meeting:

https://us02web.zoom.us/j/86261858352

Everyone welcome / Croeso cynnes i bawb

 

< Back