Richard Allen

Thu 20th May

allen.png

Dr Richard C. Allen

A champion of human rights? Joseph Tregelles Price (1784–1854)

Amddiffynydd hawliau dynol? Joseph Tregelles Price (1784-1885)

Richard will analyse of the role of Joseph Tregelles Price, the Quaker ironmaster of Neath Abbey, as a champion of minority rights and education in a period of rapid industrial growth as well as social and political discontent. He will also consider his humanitarian activities, particularly his advocacy of the Peace Society and his stalwart patronage of the anti-slavery movement.

Bydd Richard yn dadansoddi rhan Joseph Tregelles Price, haearnfeistr Mynachlog Nedd, yn amddiffynydd hawliau lleiafrifol ac addysg mewn cyfnod o dwf diwydiannol cyflym ac anfodlonrwydd cymdeithasol a gwleidyddol.  Hefyd bydd yn ystyried ei weithgareddau dyngarol, yn arbennig ei waith dros y Gymdeithas Heddwch a'i gefnodaeth gadarn i'r mudiad gwrth-gaethwasiaeth.

Thursday / Dydd Iau 20 May / Mai  2021 at / am 7:30pm

Cyfarfod Zoom meeting:

https://us02web.zoom.us/j/88922405165

Everyone welcome / Croeso cynnes i bawb

 

< Back