Annual Local History Book Fair / Ffair Flynyddol Llyfrau Hanes Lleol

Sat 6th Nov

Book Fair.jpg

Annual Local History Book Fair / Ffair Flynyddol Llyfrau Hanes Lleol

In Swansea Museum / Yn Amgueddfa Abertawe

Refreshments available / Lluniaeth ar gael

See separate flyer for more details / Gweler y daflen ar wahân am ragor o wybodaeth

Everyone welcome / Croeso cynnes i bawb

< Back