Annual General Meeting / Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol

Thu 27th Jan

AGM.jpg

Annual General Meeting / Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol

Thursday 27 January / Iau 27 Ionawr  7:00pm

Location to be announced / Lleoliad i'w gyhoeddi

All RISW members welcome / Croeso i aelodau RISW

< Back