Julian Tudor Hart 2

Thu 10th Feb

Julian Tudor Hart 2.jpg

Julian Tudor Hart and his legacy: four Thursday lunchtime talks

Julian Tudor Hart a’i etifeddiaeth: pedair sgwrs amser cinio dudd Iau

2: A general practitioner for the world / Meddyg teulu i'r byd

Prof. / Yr Athro Graham Watt (University of Glasgow / Prifysgol Glasgow)

Dr Julian Tudor Hart, a passionate defender of the NHS and inventor of the ‘inverse care law’, used his general medical practice in Glyncorrwg as a research base to pioneer health improvements.  This series looks at his life, work and lasting legacy.

O’i feddygfa yng Nglyncorrwg cyflwynodd y Dr Julian Tudor Hart, amddiffynydd brwd o’r GIG a dyfeisiwr y ‘ddeddf gofal groes’, welliannau iechyd arloesol.  Yn y gyfres hon ystyrir ei fywyd, gwaith ac etifeddiaeth barhaol.

Thursday 10 February / Dydd Iau 10 Chwefror   1:00pm

Location to be announced / Lleoliad i'w gyhoeddi

Everyone welcome / Croeso cynnes i bawb

< Back