Julian Tudor Hart 3

Thu 17th Feb

Julian Tudor Hart 3.jpg

Julian Tudor Hart and his legacy: four Thursday lunchtime talks

Julian Tudor Hart a’i etifeddiaeth: pedair sgwrs amser cinio dydd Iau

3: The inverse care law / Y ddeddf gofal groes

Prof. / Yr Athro George Davey Smith (University of Bristol / Prifysgol Bryste)

Dr Julian Tudor Hart, a passionate defender of the NHS and inventor of the ‘inverse care law’, used his general medical practice in Glyncorrwg as a research base to pioneer health improvements.  This series looks at his life, work and lasting legacy.

O’i feddygfa yng Nglyncorrwg cyflwynodd y Dr Julian Tudor Hart, amddiffynydd brwd o’r GIG a dyfeisiwr y ‘ddeddf gofal groes’, welliannau iechyd arloesol.  Yn y gyfres hon ystyrir ei fywyd, gwaith ac etifeddiaeth barhaol.

Thursday 17 February / Dydd Iau 17 Chwefror   1:00pm

Location to be announced / Lleoliad i'w gyhoeddi

Everyone welcome / Croeso cynnes i bawb

< Back

< Back