Julian Tudor Hart 4

Thu 24th Feb

Julian Tudor Hart 4.jpg

Julian Tudor Hart and his legacy: four Thursday lunchtime talks

Julian Tudor Hart a’i etifeddiaeth: pedair sgwrs amser cinio dydd Iau

4: Excerpts from films of Julian Tudor Hart / Detholiadau o ffilmiau ar Julian Tudor Hart

Introduced by Gareth Jones and Jonathan Richards / Wedi’u cyflwyno gan Gareth Jones and Jonathan Richards.

Dr Julian Tudor Hart, a passionate defender of the NHS and inventor of the ‘inverse care law’, used his general medical practice in Glyncorrwg as a research base to pioneer health improvements.  This series looks at his life, work and lasting legacy.

O’i feddygfa yng Nglyncorrwg cyflwynodd y Dr Julian Tudor Hart, amddiffynydd brwd o’r GIG a dyfeisiwr y ‘ddeddf gofal groes’, welliannau iechyd arloesol.  Yn y gyfres hon ystyrir ei fywyd, gwaith ac etifeddiaeth barhaol.

Thursday 24 February / Dydd Iau 24 Chwefror   1:00pm

Location to be announced / Lleoliad i'w gyhoeddi

Everyone welcome / Croeso cynnes i bawb

< Back