Suzanne Bosman

Sat 2nd Apr

Suzanne Bosman.jpg

Hidden art in Wales in WW2 / Celf guddiedig yng Nghymru yn ystod yr Ail Ryfel Byd

Suzanne Bosman (The National Gallery / Yr Oriel Genedlaethol)

The story of how works of art in London galleries were stored underground in Wales to avoid war damage / Sut cafodd gweithiau celf o orielau yn Llundain eu cadw dan ddaear yng Nghymru i’w cadw rhag difrod.

Saturday 2 April / Dydd Sadwrn 2 Ebrill    2:00pm

Location to be announced / Lleoliad i'w gyhoeddi

Everyone welcome / Croeso cynnes i bawb

< Back