Robin Lyons

Thu 3rd Mar

Lyons.jpg

St David’s Day event / Digwyddiad Dydd Gŵyl Dewi

SuperTed knew my father: the history of animation in Wales

Adnabu SuperTed fy nhad: hanes animeiddio yng Nghymru

Robin Lyons

Robin Lyons is the managing director of Calon, a Cardiff media production company.  He draws on decades of experience in the field to tell the story of animation, one of Wales’s distinctive industries.

Rheolwr-Cyfarwyddwr Calon, cwmni cynhyrchu cyfryngol yng Nghaerdydd, yw Robin Lyons.  Bydd yn tynnu ar ddegawdau o brofiad yn y maes i adrodd hanes animeiddio, un o’r diwydiannau mwyaf arbennig yng Nghymru.

Thursday 3 March / Dydd Iau 3 Mawrth   7:30pm

Location to be announced / Lleoliad i'w gyhoeddi

Everyone welcome / Croeso cynnes i bawb

< Back