Prof. /Yr Athro Richard Bevins

Thu 28th Apr

Bevins.jpg

Re-tracing the Stonehenge bluestones: applying new techniques to an old problem

Ail-olrhain cerrig gleision Côr y Cewri: taclo hen broblem trwy ddulliau newydd

Prof. / Yr Athro Richard Bevins

Recent research on the Pembrokeshire origins and history of the ‘bluestones’ of Stonehenge, from a former curator of Amgueddfa Cymru – National Museum Wales / Ymchwil diweddar ar wreiddiau a hanes ‘cerrig gleision’ Gôr y Cewri, gan gyn-guradur Amgueddfa Cymru.

Thursday 28 April / Dydd Iau 28 Ebrill   7:30pm

Location to be announced / Lleoliad i'w gyhoeddi

Everyone welcome / Croeso cynnes i bawb

< Back