Hamish Laing

Tue 14th Feb

Healthcare for the future: meeting the challenges / Gofal iechyd ar gyfer y dyfodol: cwrdd â’r heriau

Hamish Laing (Executive Medical Director, Abertawe Bro Morgannwg University Health Board and Honorary Professor, Swansea University / Cyfarwyddwr Meddygol Gweithredol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg, Athro er Anrhydedd, Prifysgol Abertawe)

The NHS is facing many challenges and will need to adapt significantly to meet them

Mae’r GIG yn wynebu sawl her a bydd angen arno addasu yn sylweddol er mwyn cwrdd â nhw.

(The NHS in Swansea today: four expert views, 2 / Y GIG yn Abertawe heddiw: pedair golwg arbenigol, 2)

 

Did you miss the lecture? Click here to download the PowerPoint!

 

 

< Back