Reviving the city’s centre / Adfywio canol y ddinas

Tue 6th Feb

Rob Stewart.jpg

 

Reviving the city’s centre / Adfywio canol y ddinas

Robert Francis Davies (Cabinet Member for Culture, Tourism and Major Projects, City and County of Swansea Council / Aelod Cabinet dros Ddiwylliant, Twristiaeth a Chynlluniau Mawr, Cyngor Dinas a Sir Abertawe)

(Visions of a new Swansea / Gweledigaethau Abertawe newydd, 1)

Tuesday 6 February / Mawrth 6 Chwefror 2018 1:00pm

In Swansea Museum / Yn Amgueddfa Abertawe

All welcome / Croeso i bawb

< Back