Dr Rhian Davies

Thu 6th Sep

Morfydd.png

‘A refined and beautiful talent': thoughts on the centenary of the death of Morfydd Owen

'Dawn goeth a hardd': meddyliau ar ganmlwyddiant marw Morfydd Owen

Dr Rhian Davies (Gregynog Festival / Gŵyl Gregynog)

Rhian Davies 2.jpg

A joint talk with Oystermouth Historical Society / Ar y cyd â Chymdeithas Hanes Ystumllwynarth

The composer Morfydd Llwyn Owen died in Mumbles on 7 September 1918, just before her 27th birthday.  Almost exactly 100 years later Rhian Davies, the chief authority on Morfydd Owen and her music, will explain the nature of her genius.

Bu fawr’r cyfansoddwraig Morfydd Llwyn Owen yn y Mwmbwls ar 7 Medi 1918, ychydig cyn ei phen-blwydd yn 17 blwydd oed.  Bron yn union 100 o flynyddyoedd yn ddiweddarach bydd Rhian Davies, y prif awdurdod ar Morfydd Owen a’i cherddoroaeth, yn dehongli natur ei dawn.

Thursday 6 September / Iau 6 Medi 2018     7:30pm

Held in the Faraday Lecture Theatre, Singleton Campus, Swansea University

Cynhelir yn Narlithfa Faraday, Campws Singleton, Prifysgol Abertawe

 

 

< Back