Prof Steve Eales

Tue 13th Nov


Steve Eales 2.jpg

President’s Invitation Lecture / Darlith Wahodd y Llywydd

Cosmology after Hawking / Cosmoleg ar ôl Hawking

Prof Steve Eales (Cardiff University) / Yr Athro Steve Eales (Prifysgol Caerdydd)

Stephen Hawking, who died in March 2018, pioneered new thinking on cosmology, especially with his work on black holes.  Where does he leave cosmology today?  Prof. Steve Eales, a leading astronomical researcher, offers some answers.

Roedd Stephen Hawking, a fu farw ym mis Mawrth 2018, yn arloeswr ym myd cosmoleg, yn arbennig gydai’i waith ar dyllau duon.  Ble mae’n gadael cosmoleg heddi?   Bydd yr Athro Steve Eales, ymchilydd astronomegol blaenllaw, yn cynnig rhai atebion. 

Tuesday 13 November / Mawrth 13 Tachwedd   7:00pm

Held in the Faraday Lecture Theatre, Singleton Campus, Swansea University

Cynhelir yn Narlithfa Faraday, Campws Singleton, Prifysgol Abertawe< Back