Annual Local History Book Fair / Ffair Flynyddol Llyfrau Hanes Lleol

Sat 27th Oct

 

2017 Bookfair Geoff Brooks.jpg

Annual Local History Book Fair / Ffair Flynyddol Llyfrau Hanes Lleol

Saturday 27 October / Sadwrn 27 Hydref   10:00am-4:00pm

In Swansea Museum / Yn Amgueddfa Abertawe

Refreshments available / Lluniaeth ar gael

See separate flyer for more details / Gweler y daflen ar wahân am ragor o wybodaeth

< Back