Philip McDonnell

Thu 7th Feb

 

Green Swansea.gif

Philip McDonnell (Swansea Environment Forum / Fforwm Amgylcheddol Abertawe)

Greening Swansea: an introduction / Abertawe gwyrdd: cyflwyniad

 Thursday 7 February /  Iau 7 Chwefror   1:00pm

Greening Swansea, 1

Four Thursday lunchtime talks about different aspects of protecting and improving Swansea’s natural environment

 Gwyrddio Abertawe, 1

Pedwar cyflwyniad amser cinio dydd Iau am agweddau gwahanol ar warchod a gwella amgylchedd naturiol Abertawe

 

< Back