History day / Diwrnod hanes

Sat 28th Sep

History Day.jpg

History day / Diwrnod hanes

Swansea Museum (from 10:00am) and National Waterfront Museum (afternoon)

Amgueddfa Abertawe (o 10:00am) ac Amgueddfa’r Glannau (prynhawn)

In association with the Swansea Branch of the Historical Association / Ar y cyd â Changen Abertawe y Gymdeithas Hanes

Refreshments available / Lluniaeth ar gael

See separate flyer for more details / Gweler y daflen ar wahân am ragor o wybodaeth

 

< Back